Udvikling af område til 74 almene boliger

Helt centralt i Hillerød lå tidligere et stort grundareal som har haft huset industrivirksomheder og parkering. I samarbejde med lodsejerne som bestod af private grundejere, Hillerød Kommune, Hillerød Forsyning og naboerne samlede vi interesserne og udviklede lokalplan til KAB for 74 almene boliger.
En længere proces med mange bespænd som forurenet grund, en entreprenørs konkurs, manglende afledning af regnvand mv er nu overstået og det første spadestik er taget i november 2023. Boligerne er tegnet af Tegnestuen Vandkunsten og bliver ‘robuste, smukke og enkle boliger til familier’ og opføres i det præfabrikerede AlmenBolig+-koncept som har det allerlaveste klimaaftryk blandt KAB-Fællesskabets nybyggerier.