Som en del i facaderenoveringen på Slotsgade 15 modellerer og genskaber Rubin Stuk de gamle stukbånd, gesimsbånd med mere.