Ejendomsinvestering med Frederiksborg Gruppen

Vores forretningsmodel

Indtil 2010 byggede vi kun i fremmed regning eller foretog salg af hvert ejendomsprojekt. I 2010 skabtes fundamentet for den forretningsmodel vi anvender i dag, hvor vi nænsomt renoverer og udvikler eksisterende ejendomme, og skaber nyopførte kvalitetsbyggerier til erhvervs- eller boligformål. Vi identificerer ejendomme og byggegrunde og styrer hele processen fra idé til færdigt projekt, inklusive analyse, køb, finansiering, myndighedsdialog, formgivning og arkitektur,
projektering, byggeri, udlejning, evt. salg og administration. Vi samarbejder tæt med anerkendte arkitekter og sammensætter ekspertrådgivere for hvert projekt. Nogle af vores udviklingsprojekter og ejendomsinvesteringer foretages i partnerskab med mere eller mindre passive investorer. Når forretningsplanen er gennemført, sælger vi ejendommen til investorer, eller vi inkluderer den i vores portefølje af udlejningsejendomme.

Ansvarlig proces

Vi sørger for en ansvarlig proces med grundig analyse før køb og minimering af risici i investeringsbeslutningen. I vores tilrettelæggelse af ejendommens fremtid lægger vi vægt på at de kommende brugere og investorer inddrages for på den måde opnår vi en velfungerende og unik ejendom med et attraktivt miljø for dagligt brug, administration, vedligehold og investeringen. Vores dygtige team håndværkere, servicefolk og administration sørger for at servicere vores lejere og vedligeholde ejendommene. Vores ejendomme har en fantastisk beliggenhed, stabile lejeindtægter, er velholdte og socialt engageret. Vores erhvervsejendomme er fleksible og kan tilpasses forskellige formål. Med vores virksomheds værdigrundlag sikres veldrevet og sunde ejendomme.

Udvikling med os

Vi er kendt for vores smidige tilgang og tætte kontakt til vores investorer. Har du ejendomme til overvejelse eller partnerskab, er vi klar til at hjælpe, uanset om det er en hurtig handel eller en mere kompleks proces. Vores flade struktur og tætte kontakt til vores investorer gør, at vi kan reagere særdeles hurtigt. Vi er altid interesseret i at høre om investeringsejendomme,
byggegrunde og ledige erhvervsejendomme. Vi garanterer professionel og fortrolig behandling af alle henvendelser. Da vi til stadighed har nye attraktivt beliggende projekter på tegnebrættet, er detailhandlere velkommen til at kontakte os for en gensidig fortrolig orientering om muligheder og ønsker til lejemål.