Ansvar, respekt, kvalitet, service og bæredygtig handling er fundamentale værdier og danner grundlag for Frederiksborg Gruppens virksomhedskultur.

Ansvar

Det hele begynder med ansvarlighed. Vi tager ansvar for vores handlinger og udviser ansvar i vores arbejde. Vi ønsker at være en partner, der optræder ansvarligt og bidrager positivt, så vi skaber værdi i vores projekter og i hverdagen.

Respekt

Vi møder vores lejere, leverandører, samarbejdspartnere og alle andre med respekt og åbenhed. Vi stræber efter at opbygge gode og langvarige relationer, som er baseret på respekt, transparens og ærlighed.

Kvalitet

Vi værner om kvaliteten i alt, hvad vi gør. Vores stolthed over godt håndværk, vores engagement, grundighed og ordentlighed præger vores projekter. Vi stræber efter at levere enestående kvalitet, som vi og alle andre kan være stolte af.

Service

God service er en kerneværdi i Frederiksborg Gruppen. Vi prioriterer, at vores lejere, samarbejdspartnere, leverandører og investorer er tilfredse. Vi er en ordentlig og pålidelig udlejer, der har fokus på en god hverdag for dig som lejer. Service er i centrum for vores daglige arbejde med at forvalte vores ejendomme og i måden, vi omgås mennesker på.

Bæredygtighed

Byggeri og ejendomme spiller en stor rolle i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, og hele sektoren er nødvendig for at opfylde FNs mål om blandt andet bæredygtige byer og lokalsamfund. Derfor har Frederiksborg Gruppen fokus på at agerer ansvarligt og bæredygtigt som ejendomsudvikler og ejendomsejer. Vi arbejder målrettet med genbrug og bygger for at bevare og fremtidssikre. Vi ønsker at være med til aktivt at skabe godt liv i og omkring vores ejendomme, ligesom vi er lokalt og socialt engageret.

Ansvarlighed går aldrig
af mode

Vi tror på at skabe sunde og trygge miljøer og en sund forretning ved at opføre sig ordentligt. Derfor sætter vi os grundigt ind i tingene, når vi investerer i en ejendom. Vi lærer bygningens historie og områdets karakteristika at kende og lader det være afsæt for vores arbejde. Det skaber værdi for os selv og ikke mindst for de mennesker, der skal bruge bygningen i hverdagen. Det, synes vi, er mest ansvarligt.