Genskabelsen af Søhaven ved Slotsgade 67: En oase ved Slotssøen

Søhaven ved Slotskroen har gennem tiderne været et smukt og betydningsfuldt område, som forbindes med historien i Hillerød. Det i dag lille tilvokset areal mellem Slotskroen og Slotssøen har spillet en vigtig rolle i byens liv og har et potentiale til igen at blive en lille oase midt i byen. Vi har sat os for at genskabe Søhaven og er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og Hillerød Kommune herom. Vi forestiller os et ”Grønt stakit” af fjeldribs, græsrabat og hestehov på breden, samt Slotsgrus med en enkel passende møblering til ophold.

Historien om Søhaven

Kilde: Andreas Petersens gæstgivergård

Eiendommen No. 170 i Hillerød ligger ved Siden af Slotsmøllen i Hillerød, med et lille Torv mellem Eiendommens 2 Etagers Facade og Gaden. Paa den anden Side af Gaden mellem denne og den lille Slotssø laa et lille 3kantet Stykke, udlagt til Have (kaldet Søhaven) og adskilt fra Gaden ved et grønmalet Stakit. En Baadebro med grønne Bænke gik ud i Søen og i denne holtes en Baad, som om Sommeraftnerne brugtes til at ro om med paa Søen og ind i Kanalerne omkring Slottet. Eiendommen laa temmelig lavt, men umiddelbart overfor Slottets smukkeste Side med de mange Taarne; naar på Sommeraftener Solen gik ned, forgyltes alle Slottets Ruder og kastede Genskin helt ind i Dagligstuen hos Familien lige overfor.