Genopførelse af staldbygningen i Slotsgade 14

Slotsgade 14 er mere end blot en ejendom; det er et stykke levende historie i hjertet af byen. I midten af denne historiske ejendom lå en staldbygning, der i årenes løb havde gennemgået ombygninger og efterladt sin oprindelige funktion som stald og operationsstue for dyrlægen som havde klinik i gadehusets 1. sal. Da vi overtog Slotsgade 14 var staldbygningen ramt af svamp og wire var med til at holde sammen på bygningen. Vi besluttede vi at genopføre denne staldbygning i sine originale dimensioner med moderne faciliteter og funktioner.

Bevare og genopbygge i oprindelige dimensioner

Historie og autenticitet er centrale elementer i Slotsgade 14. Staldbygningen, selv om den havde oplevet tidens tand, havde stadig sin egen historie at fortælle. Ved at beslutte at genopføre den i sine originale dimensioner, ønskede vi at bevare ejendommens oprindelige karakter og integritet. Vi arbejdede tæt sammen med Arkitema Architects for at sikre, at det genopførte hus blev skabt med omhu.

Moderne faciliteter og funktioner

Selvom vi ønskede at bevare staldbygningens æstetik og dimensioner, var det vigtigt at opdatere den med moderne faciliteter og funktioner. Den renoverede staldbygning gjorde det muligt at imødekomme nutidens krav til udvidet faciliteter for butikken i gadehuset, og en bolig på første sal, hvilket skabte en smuk sammenhørighed af erhverv og boliger i hjertet af byen. Denne alsidige anvendelse var afgørende for at skabe en dynamisk og levende bygning og mere liv til gårdrummet.

Omhyggelig istandsættelse af facader og detaljer

Samtidigt med genopførelse af staldbygningen foretog vi også omhyggelig istandsættelse af hovedhusets facader, genskabelse af de oprindelige butiksfacadepartier og istandsættelse af vinduer og andre detaljer. Alt fra karnappens kobberbånd til den glade vejrhane blev omhyggeligt genoprettet, hvilket gav bygningen sin gamle glans tilbage. Ejendommens og portløbets originale farvesætning er nøje rekonstrueret for at bevare sin historie og autenticitet.

En oplivning af historien

Slotsgade 14 er et levende eksempel på, hvordan renovering og ombygning kan oplive historien og bringe den ind i nutiden. Staldbygningen, der i mange år havde været forsømt, er nu en stolt del af ejendommen og tilbyder moderne faciliteter og funktioner i en historisk indpakning.
Denne renovering er mere end blot et byggeprojekt; det er en hyldest til fortiden og en fejring af Slotsgade 14’s historie. Bygningen, der engang husede Høyer Olsens boghandel i mere end 75 år og for mange år siden en dyrlægeklinik på første sal, fortsætter med at udstråle sin tidløse charme og historiske betydning. Slotsgade 14 er nu et sted, der er levende og dynamisk, og vi er stolte af at have været en del af denne spændende ombygning.