Historien bag Helsingørsgade 18 – Skomagergården

Træd ind i historiens skatkammer og opdag fortællingen om Helsingørsgade 18, kendt som Skomagergården. Dette historiske sted bærer på sin facade spor af en fortid, der strækker sig tilbage i tiden og vidner om Hillerøds rige historie.

Skomagergården – Navnet og mændene bag historien

I det 20. århundrede tog navnet “Skomagergården” form, og det blev synonymt med denne ejendom. Den første skomager, der satte sit præg her, var Johan Peter Andersen Petersen (1810-1884), som ejede gården fra 1867 indtil sin død. Men Skomagergårdens historie begyndte længe før hans tid.

Fra gæstgivergård til skomagermester

Allerede i folketællingerne fra 1787 og 1801 findes dokumentation for, at der på dette sted lå en gæstgivergård, hvor Hans Roland Maahr (1741-1815) fungerede som “Wærtshuusmand.” En lang og rig tradition som samlingspunkt for folk og rejsende begyndte at tage form.
I 1905 åbnede skomagermester Niels Peder Rasmussen (1865-1942) sin skotøjsforretning på denne historiske grund. Fra 1942 blev skomagermester Orla Henning Rasmussen (1906-1987), søn af Niels Peder Rasmussen, medejer af ejendommen. Skomagerforretningen trivedes her indtil 1966, men værkstedet i gården fortsatte sin aktivitet helt frem til 1. november 1973.

Restaurering og hyldest til historien

Efter Orla Rasmussens bortgang forblev ejendommen i Rasmussen-familien. I 1992 påtog sig sønnen, Ove Heini Rasmussen (1929-2021), en omfattende og nænsom restaurering, som senere blev belønnet med Lokalhistorisk Forenings ærespris som “Årets Hus.” Denne pris anerkendte ikke blot den restaurerede bygning, men også den dedikation til at bevare Skomagergårdens autentiske sjæl og karakter.

Hillerøds første bosættelse

Historien om Skomagergården er også tæt sammenflettet med Hillerøds tidligste dage. Da Frederik II i 1560 mageskiftede med Herluf Trolle og erhvervede herregården “Hillerødsholm” som en del af godset “Skovkloster,” fulgte landsbyen Hillerød med i handlen. Dette inkluderede de seks gårde og fire pendinghuse, som tilsammen dannede byens tidlige kerne og strakte sig langs den bugtede del af den nuværende Helsingørsgade fra Buddes Hjørne til Torvet.
Historien går endnu længere tilbage i tid, for bostedet for Hiller, Hillerøds første indbygger, blev med ret stor sikkerhed placeret ved vandløbet, der i dag løber under Skomagergårdens østlige sidebygning, forhuset og Helsingørsgade, videre til Slotssøen. Hiller var ikke blot Hillerøds første indbygger, men sandsynligvis også den første ejer og beboer på det sted, hvor Skomagergården i dag står.

Fra Præstegade til Helsingørsgade

Helsingørsgade var ikke altid kendt under dette navn. Tidligere bar gaden titlen Præstegade, men i folketællingslisten fra 1787 ændrede det sig til det mere genkendelige Helsingørsgaden. Skiftende navne og skiftende ansigter gennemsyrer historien om denne gade og dens mest karakteristiske ejendomme, Skomagergården.