Nationalmuseet farvearkæologiske undersøgelse af portrum og port på Slotsgade 15

Alle overflader i portrum og porten har været overmalet med blå og grå plastmaling. Originale træudskæringer, reliefdekorationer og rosetter har været druknet. Vi vil bringe det originale tilbage og har derfor bedt om Nationalmuseets om at foretage en farve arkæologisk farveundersøgelse. Hen over 1. halvår 2024 totalrenoverer vi portrummet efter Nationalmuseets forskrifter. 

Afspil video

Skrevet af Nationalmuseet:

Sammenfatning af resultater:

Reliefdekorationerne er udført i støbejern og monteret på fløjportens 6 fyldinger mod gadesiden. De var alle malet i en træimitation, så de gik i et med den lakerede mahogniport. Som en rustbeskyttende bund-behandling var der påført en orangerød blymønjemaling. Herpå var der opbygget en mahogniådring i form af en lys bund og flere laserende, mørkebrune lag.
Oprindeligt var portens træværk lakeret med en transparent lak.

Portrum

Alle portrummets pudsede overflader var oprindeligt malet med lyse limfarver som ”ventelag”, indtil pudsen var færdighærdet. Derefter blev der overalt malet med linoliemaling.

Portrummet var oprindeligt malet således begyndende fra gulvplan: Sokkelbarriererne, der skulle forhindre gennemkørende vogne i at støde mod portrummets paneler og vægge, har ingen oprindelig bemaling tilbage. De var formentlig oprindeligt tjæret med stenkulstjære, men kan også have været linoliemalet i
en mørk farve. Tjære er ikke fuldstændig sort, men fremstår brunsort.

De to pilastre nærmest porten er fremstillet af fyrretræ og de to nærmest gårdrummet af puds. Alle har påsømmede/-limede profillister, så der dannes fyldinger.

Brystpaneler og rammeværk omkring pilastrenes fyldinger var oprindeligt marmoreret med umbrabrune årer på en grå bundfarve.

Dørindfatninger omkring indgangsdøre til trapperum, hvor den ene i dag er blændet, var ligeledes marmoreret med en grå bundfarve. Til årene var der her tilsyneladende anvendt flere markante farver end til brystpanelerne.

De fire pilastres fyldinger var marmoreret i gul-røde farvetoner, der vurderes at kunne være okker og brændt Sienna jordpigmenter.

Den ene bevarede indgangsdør til trapperum, i fyrretræ, var oprindeligt mørkt ådret med en afsluttende blank overfladekarakter, så den imiterede portens mørke mahognitræ.

Ca. 25 cm under stukfrisen er der, portrummet rundt, monteret en tynd træprofil i fyrretræ, der op mod stukken danner et bredt frisebånd. Listen vurderes at være oprindelig og har som første overfladebehandling et lag af slagmetal, der skulle illudere en ægte forgyldning.

Frisen over den slagmetalbelagte træliste var malet med en lys gul-rød linoliemaling, der også synes at kunne være bundfarven for pilastrenes gulrøde marmorering.

Stukken er ligeledes oprindelig og udført i det tidstypiske materiale papiermaché. Arkitektonisk og farvemæssigt hører stukkanten sammen med loftet. Begge dele var oprindeligt malet med en varmtonet, hvid lin-oliemaling .

Afspil video