Hvem er vi?

Hvem er vi?


Frederiksborg Gruppen er et udviklings- og ejendomsselskab.

Vi udvikler og realiserer ejendomsprojekter i samarbejde med kapitalstærke investorer og banker, og opbygger og driver en portefølje af udlejningsejendomme i selvstændige ejendomsselskaber i ejerskab delt med solide investorer.

Vi beskæftiger os med bolig-, erhvervs- og detailhandelsejendomme, og har vort fokus på København, Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Vores styrke er markedsindsigt, idéudvikling, økonomisk analyse, og en stor byggefaglig erfaring.

Alle faser – over analyse, udvikling, realisering og til evt. efterfølgende administration - udføres med grundighed og ordentlighed, og fokus på minimering af risici.

Hvordan gør vi?

VORES PROJEKTER ER KENDETEGNET VED DEN HØJE KVALITET, GOD FUNKTIONALITET OG FLOT ARKITEKTUR

Hvordan gør vi?
Ejendomme og byggegrunde identificeres af Frederiksborg Gruppen, eller via vort store netværk og henvendelser fra banker.

Vi styrer eller udfører hele processen i ejendomsudvikling. Fra ide til færdigt og afleveret projekt, over analyse, køb, finansiering, myndighedskontakt, projektering, byggeri, udlejning, salg, og evt. efterfølgende administration og vedligehold.

Projekterne udvikler vi selv i tæt samarbejde med anerkendte arkitektfirmaer, der udvælges under behørig hensyntagen til den aktuelle placering og de nære omgivelser.

Ved hvert enkelt projekt sammensætter vi et team af eksterne rådgivere blandt markedets dygtigste byggeteknikere, landinspektører, ejendomsmæglere etc. Teamwork og fokus på de faglige skæringsflader er en vigtig hjørnesten i ejendomsudvikling og fundamentet for at skabe en attraktiv bebyggelse, og en rentabel og bæredygtig investering.

Vi arbejder på konsulentbasis eller i partnerskaber med investorer. Som konsulent kan aflønningsmodel aftales så den afspejler den grad af succes hvormed projektet udføres.

Når en forretningsplan er gennemført sælges ejendommene direkte til slutbrugerne eller investorer, eller de placeres i en portefølje af udlejningsejendomme som vi opbygger og driver med investorer i selvstændige ejendomsselskaber.

VORES STYRKE ER:
  • Markedsindsigt i behov, priser og potentiale
  • Ideudvikling
  • Grundig analyse og systematisk tilgang fra idefasen over udviklingsfasen
  • Stærk byggefaglig platfom
Investering
Frederiksborg Gruppen investerer i ejendomme i samarbejde med solide investorer.

Vi foretager nøje udvalgte køb af OMK-ejendomme, boligudlejningsejendomme, gågadeejendomme med detailhandel og bolig/erhverv, og byggegrunde.

Frederiksborg Gruppen forestår købsprocessen. Vi sikrer at alle forhold bliver belyst, og beslutninger om ejendomsinvesteringer sker på grundlag hvor risici er minimeret.

Alt afhængig af ejendomstype og beliggenhed forestår vi også den efterfølgende administration og vedligeholdelse.

Vores investeringsejendommene er kendetegnet ved god beliggenhed, lejesikkerhed og en god vedligeholdelsesmæssig standard. Vores erhvervsejendomme har altid en fleksibilitet i anvendelsesmuligheden.

Vi har stort fokus på at sikre driften og øge værdien af vores ejendomme ved løbende optimering og udvikling.
Hvad søger vi?
Vores flade struktur og tætte kontakt til vores investorer gør, at vi kan reagere særdeles hurtigt.

Tøv ikke med at kontakte os hvis du ønsker en drøftelse om overdragelse eller et partnerskab for den videre udvikling eller drift af en ejendom. Vi har solid erfaring i ejendomshandler og projektudvikling – fra hurtige og simple, til dem der kræver længere tid og er mere kompliceret.

Vi er altid interesseret i at høre om investerings-/udlejningsejendomme - med eller uden udviklingspotentiale - byggegrunde, tomme bygninger anvendt tidligere anvendt til erhvervs- og kontorformål etc. Vi giver dig en kvalificeret drøftelse. Alle henvendelser behandles naturligvis diskret og professionelt.

Da vi til stadighed har nye attraktivt beliggende projekter på tegnebrættet er detailhandlere velkommen til at kontakte os for en gensidig fortrolig orientering om muligheder og ønsker til lejemål.

Historiske milepæle

Se vores historiske milepæle
KLIK HER

Udvalgte projekter
Teamet

Teamet


Frederiksborg Gruppen A/S ledes og ejes af Carlo Lorentzen og Jesper Steen Lorentzen.

Carlo Lorentzen har drevet et af Nordsjællands største entreprenørselskaber Carlo Lorentzen A/S i knapt 50 år ind til det blev solgt til MTH i 2010.

Jesper Lorentzen er cand.polit. og tidligere ansat i mæglervirksomhed.

Tillid er nok den vigtigste faktor i vor branche. Derfor er det afgørende for os, at alt arbejde i vores projekter udføres med ordentlighed og grundighed. Vi tror på at transparens, åbenhed og ansvarlighed styrker vores mulighed for at skabe værdifulde projekter og investeringer.

Vi går op i kvalitet og nærhed og vægter gode og lange relationer til vores lejere og leverandører højt.

Vores administration er let tilgængelig og tilstræber at alt kører med stor tilfredshed, og vores servicepersonale sørger for at alle vores ejendomme holdes pænt og ordentligt. Som en del af CL Gruppen A/S med egne håndværkere sikrer vi, at alle vores ejendomme er velholde og indbydende, og at vores lejere får hurtigt service.

Kontakt

Kontakt

FREDERIKSBORGGRUPPEN A/S
Slotsgade 67B
DK-3400 Hillerød
Telefon: 7222 8200
Mobil: 7222 8202
E-Mail: jsl@frederiksborggruppen.dk